Máy bơm nước đẩy cao có khái niệm giống như máy bơm nước, là loại máy tạo ra sự dịch chuyển của nước thông qua nguồn năng lượng được chuyển từ điện năng. Tuy nhiên máy bơm nước đẩy cao có công suất cao hơn nhiều so với các loại máy bơm thường, cả tổng chiều cao hút đẩy cũng cao hơn.
Được sử dụng rộng rãi ở gia đình, khách sạn, hệ thống nước năng lượng mặt trời, trường học, thiết bị phun tưới,